Odchovne

Kamerový systém

Náš chov je monitorovaný kamerovým systémom vo volierach a taktiež v búdkach. Cez tieto kamery môžme bez rušenia vtákov sledovať čo sa deje vo volierach a hlavne v búdkach kde sú znášky vajíčok alebo vyliahnuté mláďatá. Vidíme či sa liahnu mláďatá, či sú mláďatá krmené rodičmi a či im náhodou neubližujú. V takýchto prípadoch môžeme zakročiť a mláďatá odobrať na ručné dokŕmenie, aby nedošlo k ich úhynu.

 

Pomôcky pri odchove

Na naše odchovy krotkých mláďat používame plnoautomatické odchovne-inkubátory značky R-com 602 s filtráciou vzduchu, automatickým zvlhčovaním vzduchu a pod. Na liahnutie vajíčok od papagájov, ktoré sú problematické pri odchove a liahnutí, používame plnoautomatické  liahne RCom New 20. Snažíme sa čo najviac papagájov nechať vyliahnuť pod rodičmi, no keď je to nevyhnutné, musíme použiť aj tieto liahne.

Odchovne mláďat

Na foto je zobrazená časť mojich odchovní pre ručne dokrmované papagáje. Všetky mláďatá sú počas odchovu v klietkach na roštoch, preto sú držané v čistote. Trus a ostatné prebytky stravy prepadávajú cez rošt do šuflíka, ktorý sa denne čistí. S toho dôvodu sú mláďatá vždy čisté a nemajú kontakt so špinou a odpadom stravy. Večer a ráno sa im zapína automatické osvetlenie klietok.