ŽAKO – krotké mláďatá

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Krotké mláďatá žakov pochádzajú z vlastného, kontrolovaného chovu, od viacero chovných párov, registrovaných v druhovej karte živočícha a na životnom prostredí v mieste bydliska.Viem zostaviť aj nepríbuzný pár do chovu. Pri odbere žaka dostanete: Vyšetrenie na cirkovirózu PBFD, určenie pohlavia DNA, preberací protokol – zmluvu a CITES I.A podľa nového zákona. Každý žako je nezamenitelne označený pevným, nedeleným krúžkom, čo spĺňa podmienky registrácie CITES I.A. Záruka podľa OZ.

(Video a foto predošlých odchovov)

 

Momentálne nemám žiadne volné odchovy, predpokladám koncom roka 2017,začiatkom 2018. Rezervácie budú po vyliahnutí, oznam bude tu v ponuke. Ďakujem za prejavený záujem.