ŽAKO – krotké mláďatá

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Krotké mláďatá žakov pochádzajú z vlastného, kontrolovaného chovu, od viacero chovných párov, registrovaných v druhovej karte živočícha a na životnom prostredí v mieste bydliska.Viem zostaviť aj nepríbuzný pár do chovu. Pri odbere žaka dostanete: Vyšetrenie na cirkovirózu PBFD, určenie pohlavia DNA, preberací protokol – zmluvu a CITES I.A podľa nového zákona. Každý žako je nezamenitelne označený pevným, nedeleným citesovým krúžkom, čo spĺňa podmienky registrácie CITES I.A. Záruka podľa OZ.

(Video a foto predošlých odchovov)

 

Chovné páre žakov nám sedia na znáške, predpokladané odbery mláďat budú koncom februára – začiatkom marca 2018. Do tejto doby nemám volné žiadne mláďatá. Rezervácie možné od polovice decembra 2017!