ŽAKO – krotké mláďatá

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Krotké mláďatá žakov pochádzajú z vlastného, kontrolovaného chovu, od viacero chovných párov, registrovaných v druhovej karte živočícha a na životnom prostredí v mieste bydliska.Viem zostaviť aj nepríbuzný pár do chovu. Pri odbere žaka dostanete: Vyšetrenie na cirkovirózu PBFD, určenie pohlavia DNA, preberací protokol – zmluvu a CITES I.A podľa nového zákona. Každý žako je nezamenitelne označený pevným, nedeleným citesovým krúžkom, čo spĺňa podmienky registrácie CITES I.A. Záruka podľa OZ.

 

(Video a foto predošlých odchovov)

&&&&&&  AKTUÁLNA PONUKA  &&&&&&    REZERVUJEM

Krotké  mláďatá s odberom 24-25.marca.2018, s DNA a PBFD ( volný 1.ks SAMEC )

Krotké mláďatá s odberom 7-8.apríla.2018, s DNA a PBFD.  ( volný  SAMEC + SAMICA )

Možná záväzná rezervácia.