ŽAKO preradenie do CITES I.A

999552_10201614514624286_1255518816_n-237x237

Bol schválený zákon (4.2.2017) o preradení papagája ŽAKO (Psittacus erithacus) zo skupiny II.B do skupiny I.A, čo znamená, že všetci žaci musia byť zaregistrovaný v mieste bydliska na okresnom úrade životného prostredia.

Je potrebné vypísať druhovú kartu živočícha a s kopiou žltého citesu, ktorý dostanete pri odbere žaka od 2/2017, ho prihlásiť na ŽP.

Viac informácií Vám poskytne vaše okresné životné prostredie.